Wat is Raymedy?

Raymedy is een moderne vooruitstrevende methode waarmee u inzicht krijgt in lichamelijke, emotionele en/of mentale problemen en deze mogelijk daarna ook oplossen. Daartoe wordt eerst een nauwkeurige meting gedaan om overzicht te krijgen van waar mogelijke problemen zich voordoen. Door bepaalde plaatsen op de vingers en tenen (acupunctuurpunten) met een digitale meetpen aan te raken wordt daarvoor via de weerstand van de huid informatie verzameld. Op deze punten bevinden zich de uiteinden van de energiebanen van het lichaam, de meridianen. De mate van weerstand van de huid is een bron van informatie. Afhankelijk van deze meetresultaten en de klacht wordt zorgvuldig een persoonlijk behandelplan gemaakt. Dit plan bestaat uit behandelingen met lichtsignalen, magneetveld therapie, microstroom of een combinatie daarvan. Lichtsignalen werken door tot in de kleinste celstructuren en tot op moleculair niveau.

Lichaam en Geest

Alle ervaringen die wij als mens in de loop van ons leven opdoen worden in ons lichaam opgeslagen. Soms zijn we ons daarvan bewust, soms ook niet. Als het om negatieve ervaringen gaat, kunnen die opgeslagen ervaringen later zorgen voor problemen in ons lichaam. Binnen de Raymedy methode is het mogelijk om zowel het bewuste als het onderbewuste te bereiken en dergelijke problemen bij de kern aan te pakken. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en erop gericht zelf het probleem op te lossen. Met de techniek van Raymedy wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam gereactiveerd.

Oorsprong

Raymedy vindt haar oorsprong in de 3000 jaar oude Chinese geneeskunde. Het Amerikaanse ruimtevaartonderzoekscentrum NASA heeft de technieken met licht en geluid verder ontwikkeld. Raymedy past deze toe. Voor meer technische achtergronden kunt u kijken op https://www.Raymedy.com/en/patients/meridian_measuring_eda_impedance_measurements/