Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 wordt de General Data Protection Regulation (GDPR en AVG in het Nederlands) van kracht. Deze wet schrijft kaders voor waarbinnen de verwerking van persoonsgegevens moet plaatsvinden. Zo moet er altijd een geldige reden (grondslag) zijn waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen  alsook een duidelijk omschreven doel.

De wet geeft u als cliënt  een aantal rechten m.b.t. de gegevens die van u verzameld worden. Zo heeft u het recht op inzage (u mag zien welke gegevens van u verzameld worden), het recht op correctie (u kunt een wijziging doorgeven ingeval de gegevens niet blijken te kloppen) en het recht op vergetelheid (u kunt vragen om de verwijdering van al de verzamelde gegevens). Het recht op vergetelheid kan slechts uitgevoerd worden voor zover het niet strijdt met andere wettelijke verplichtingen (zoals de archiefplicht).

Wij vinden het erg belangrijk dat u inzage hebt in de gegevens die wij van u verzamelen en de doeleinden waarvoor wij deze gegevens verzamelen. Daarnaast hechten wij er veel waarde aan om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen.

Volg AVG register RcE voor de PDF met de AVG van Raymedy centrum Eindhoven.

Mocht u na het doorlezen van de verklaring nog vragen hebben over de bescherming van uw persoonsgegevens bij ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via mail of telefoon, receptie@raymedycentrumeindhoven.nl.