Q-Koorts 12 wekenplan: werken aan het herstel van uw gezondheid!12 weken programma 03032016

Q-koorts is een slopende ziekte die uw leven vreselijk in de war kan gooien. Raymedy biedt een effectieve methode om de bacterie die de ziekte veroorzaakt weg te halen en uw lichaam weer sterk te maken.

Als u langdurig klachten houdt van vermoeidheid gecombineerd met  een scala van andere klachten zoals:

  • nachtzweten
  • terugkerende verkoudheid
  • gewrichts- en spierpijn
  • hoofdpijn
  • geheugenproblemen
  • concentratiestoornissen
  • prikkelbaarheid
  • neerslachtigheid

dan is het Q-koorts 12 wekenplan van Raymedy een uitkomst voor u. De Raymedy methode werkt op het elimineren van de ziekmaker en/of zijn restanten en het verbeteren van het herstellend vermogen van u eigen lichaam.

Wat kan Raymedy voor u  betekenen:

In een traject van 12 weken wordt er gewerkt aan herstel van uw gezondheid.  In eerste instantie wordt de ziekteverwekker (de bacterie heet Coxiella Burnetii) of mogelijke restanten daarvan aangepakt. Vervolgens wordt er gewerkt aan de verbetering van uw energieniveau, vitaliteit en welbevinden. Voor de technische uitleg van de Raymedy methode: http://www.raymedycentrumeindhoven.nl/technische-informatie

Het behandelplan is een richtlijn. Iedereen is anders kan dus anders reageren. Het is mogelijk om in overleg met u het behandelplan aan te passen. Dit is ook van toepassing bij acute Q-koorts. In dit geval wordt er samengewerkt met uw behandelend arts. Uw bevindingen en ervaringen worden tijdens elk consult vastgelegd en met u doorgesproken.

Voorstel procedure:

Week 1: Intake, meting en eerste behandeling

Het eerste consult bij Raymedy centrum Eindhoven bestaat uit een kort intakegesprek met uw behandelend therapeut. In deze eerste meting en behandeling wordt  tevens toestemming gevraagd om u te mogen meten en behandelen. In dit eerste consult wordt er gekeken naar de samenhang tussen de  klachten, uw medische voorgeschiedenis en uw huidige woon-, leef- en werksituatie.

Dankzij energie blijven we in leven. Raymedy meet of de energie in uw lichaam goed verdeeld is. De energie wordt gemeten op 24 punten op handen en voeten. De uitslag van de meting is direct door u  te zien in diverse grafieken. Direct wordt dan gestart met de behandeling door gebruik te maken van lichtsignalen en magneetveld therapie. Hierbij worden frequenties gebruikt die op dat moment voor uw lichaam van belang zijn. Deze frequenties zijn door middel van een thermografiescan opgespoord.

Q-koorts meting 1a

Elke volgende behandeling omvat een analyse met het Raymedy systeem. Hierdoor kunt u niet alleen de verandering van uw gezondheid voelen maar ook inzien in de diverse grafieken. Aanvullend hierop krijgt u eventueel praktische-, en voedingsadviezen.

 Week 2:  Q-koorts scan en zapscan

Tijdens dit consult wordt er een individuele behandeling opgesteld die u thuis gaat gebruiken. Door middel van thermografiescans onderzoeken we op welke frequentie de ziekteverwekker, coxiella Burnetti of restanten daarvan, reageert. Met de benodigde signalen die uw lichaam aangeeft voor dit moment wordt een op u afgestemde thuis behandeling opgesteld.

Voor de thuisbehandeling krijgt u apparatuur mee naar huis. Hiervoor is  Windows computer of laptop nodig. Instructies over het installeren van de software en gebruik van het thuisprogramma krijgt u op dat moment van uw therapeut. Per mail of telefoon kan zij u  gedurende de thuisbehandeling nog aanvulling geven.

Een thuisbehandeling van twee weken betekent dat u  drie keer per week gedurende twee weken u zelf behandelt. In totaal verzorgt u zelf dus 6 behandelingen thuis, waarvoor u de deur dus niet uit hoeft.

Week 4:  Zapscan en een scan voor u in relatie tot uw klachten op dat moment

Om de voortgang van het herstel te bepalen wordt u opnieuw gemeten en wordt er een scan gemaakt om de frequenties te bepalen van de restanten ziekteverwekker op dat moment. Een tweede sessie thuisbehandelingen volgt: twee weken thuisbehandeling zoals beschreven in week twee.

Week 6: Zapscan en een scan voor u in relatie tot uw klachten op dat moment

Opnieuw vindt er een meting en een scan plaats. Een scan om de frequenties te bepalen van de restanten ziekteverwekker voor de volgende serie.  We meten welke signalen nodig zijn voor verbetering van uw energieniveau, vitaliteit en welbevinden. Bijvoorbeeld eventuele extra vitamines en mineralen die nodig zijn ter ondersteuning. Een derde sessie thuisbehandelingen: twee weken thuisbehandeling.

Week 8:  wat is er verder nodig

De meting, een nieuwe scan en uw klachten van dat moment bepalen wat er nodig is om verder te gaan. Is de ziekmaker verdwenen en kan er worden begonnen met opbouwen of is een vierder sessie thuisbehandelingen nodig?  Door middel van een scan wordt bekeken  welke voedingsmiddelen belastend zijn en welke vitaminen en mineralen nodig zijn voor de opbouw naar een gezond goed werkend lichaam.  Indien nodig worden ook emotionele zorgvragen beantwoord.

Q-koorts meting 3

Week 9:  Hoe staat het er voor en is er psychische ondersteuning nodig?

Het kan zijn dat het gebrek aan erkenning en herkenning van uw klachten kunnen leiden tot veel eenzaamheid en frustratie en verdriet. Dit onderdeel van het traject maakt dat het geheel wat makkelijker voor u kan worden.

Hoe werkt PsyChi?

Met de meting wordt in enkele minuten zichtbaar gemaakt welke emoties een rol spelen, zodat de prioriteit in de behandeling kan worden bepaald. Met specifieke licht- en magneetsignalen wordt de verwerking van deze emoties gestimuleerd, waardoor de emotionele balans verbetert. Dit geeft vrijwel altijd een blijvende verbetering van de emotionele balans. De behandeling vindt meestal in stilte plaats. Deze behandeling werkt  drie weken door.

Week 12: Stabiliseren en evaluatie

Inmiddels bent u bekend met de metingen en de scans, ook deze keer wordt er gemeten, gescand en geanalyseerd. Samen worden de meetgegevens vergeleken van het traject bekeken en wordt bepaald hoe uw voortgang is.

De ervaring leert dat de behandelingen voldoende zijn geweest voor het moment en dat u hiermee verder kan. Mocht het zijn dat u wel verbetering voelt maar dat er nog een aantal behandelingen nodig zijn dan stemmen we dit af.  Het komt zelden voor, maar het kan zijn dat u onvoldoende verbetering voelt. Als dit het geval is gaan we samen op zoek naar een arts of therapeut die u wel verder kan helpen.

Kosten en vergoeding:

De kosten van de behandeling  per consult afgerekend. Mocht u sneller herstellen dan gepland dan is dat prettig natuurlijk. De ervaring leert inmiddels dat meer behandelingen in het geval van Q-koorts niet nodig zijn.

 

Indicatie van de
kosten in Euro            
indicatie van de
vergoeding
Intake, meten en behandelen 89,- 45,-
Consult   89,- 45,-
Thuis   2 x 50,-                                           100,- 90,-
Consult   89,- 90,-
Thuis 2 x 50,-                                               100,- 90,-
Psy-chi                                                         120,- 45,-
Consult   89- 45,-
Totale kosten                                               676,- 450,-

 

Behandelingen worden veelal vergoed vanuit de aanvullende verzekering op uw zorgverzekering. Het is verstandig hier uw (aanvullende) polisvoorwaarden op na te slaan.

Client ervaring

Suus, Boxtel: altijd moe

Klacht(en) voor de Raymedy behandeling was/waren:
Ik was al jarenlang erg moe. Met erge ups en downs, na lang zoeken en meerder behandelingen is Claudia er toch achtergekomen…
Ik had blijkbaar al jaren q-koorts.
Ik heb 8 behandelingen gehad.ik geef een 8

Mijn ervaring met Raymedy:
Heel erg fijn, de behandeling zelf is heel relaxed. En door de behandelingen heen ga je echt verschil merken. Ook top dat je je zelf thuis verder kunt behandelen.

Het resultaat van uw behandeling?
Uiteindelijk bleek ik al jaren q-koorts te hebben gehad. Dat heb ik thuis verder behandeld, ik heb nooit meer van die extreme erge vermoeide dagen gehad. Echt een wereld van verschil. 
Ook een heel groot voordeel, had altijd ontzettend vermoeide voeten en benen. Waardoor ik altijd steunkousen droeg, die heb ik sindsdien nooit meer aan gehad. Geweldig!

   Bel mij voor een afspraak

  Clientervaring


vrouw met Q-koortsSinds Juli 2011 ben ik gediagnosticeerd Q koortspatiënt

Ik wil hierbij graag verslag doen van mijn ziekteverloop en mijn bevindingen over de behandelingen Bij Raymedy.

Voordat dat ik geïnfecteerd raakte met Coxiella Burretti, de Q koortsbacterie, Was ik een gezonde vrouw van 37. Ik had mijn eigen goedlopende coachpraktijk en daarnaast verzorgde ik trainingen. Ik was erg gedreven in het beoefenen van mijn grote liefhebberij, paardensport. In juli 2010 hebben we flink geïnvesteerd in een grote boerderij met 25 paardenstallen waar ik beide disciplines optimaal zou kunnen uitvoeren. Om de financiering en verzekering rond te krijgen moesten mijn man en ik een medische keuring ondergaan waaruit bleek dat ik kerngezond was.

Ziek

Na zeer actief te zijn geweest om onze nieuwe stek te optimaliseren, beginnen in februari 2011 mijn eerste gezondheidsklachten. Benauwdheid, nachtzweten, hoofdpijn, koorts en intense vermoeidheid. Na verscheidene bezoeken aan de huisarts, waarbij er in mei 2011 een longfoto gemaakt is, kreeg ik eind juni 2011 een prednisonstootkuur van een week. Hier leek ik baat bij te hebben gedurende een paar dagen.

Nadat deze kuur was afgelopen werd ik zeer ernstig ziek; Ik ben toen met ernstige benauwdheid opgenomen op de longafdeling van het MST. Na ongeveer een week werd duidelijk dat ik besmet was met de qkoortsbacterie. In totaal ben ik zo’n 2,5 week opgenomen geweest en behandeld met doxycyline en grote hoeveelheden dexamethason ofwel prednison.
Alhoewel ik zelf nogal optimistisch was over mijn herstel (even een antibioticakuurtje en ik ben weer beter) bleek ik vele malen zieker te zijn dan verwacht. Meerdere ziekenhuis opnames volgden, in augustus 2011, september 2011,  en kerst en oud en nieuw 2011.

In september 2011 constateerden we dat we last hadden van houtrot en huiszwammen onder de slaapkamer en badkamervloer. Een ingrijpende verbouwing volgde en eind december was deze gereed. In oktober 2011 kwam ik erachter dat ik zwanger was van een tweeling. Door het structurele prednison en antibioticagebruik plus het gegeven dat ik erg ziek was werd de zwangerschap pas vrij laat ontdekt. In november stopt van een vruchtje het hartje. Er volgt geen miskraam, het vruchtje wordt geheel door het lichaam opgenomen.

Al met al was dat half jaar een enorme aanslag op mijn lichaam en geest.
Ondanks de zwangerschap bleef ik onverminderd aan de prednison in hoge doseringen, net als frequent antibiotica en alle andere medicatie die ik had om de zware astmatische aanvallen tegen te gaan. Gelukkig wordt op 31 mei 2012 een kerngezonde zoon geboren. Helaas moest ik meteen door naar de operatiekamer omdat de placenta niet losliet en de navelstreng was afgeknapt. De daarop volgende maanden hield ik last van enorme bloedingen agv deze operatie.

Alsof een en ander nog niet genoeg was werd ik in december 2012 geveld door een zware griep. Mijn afweer was zo slecht mede door structureel prednisongebruik, dat mijn griep uitmondde in een ontsteking van het strottenklepje met acuut verstikkingsgevaar. Ik werd wederom ernstig ziek opgenomen op de intensive care. Ik werd geïntubeerd en lag aan de beademing. Na 2,5 week werd ik eind januari ontslagen uit het ziekenhuis en toen begon een lange zware tijd van herstel.
Ik was helemaal op. Zwaar vermoeid, geen concentratie, benauwd en een scala aan onbegrepen klachten volgde. Een jaar lang liep ik erbij als een complete zombie.

Herstel van Q-koorts

Na verschillende alternatieve behandelingen naast mijn reguliere behandeling bij de specialist, kom ik in contact met Praktijk Schmitz waar met het Raymedy systeem gewerkt wordt. Onder het mom van baat het niet schaadt het niet gaan we gewoon weer een andere methode proberen.

Ik volg vele behandelingen met hormonale druppels, raymedy’s en lichttherapie.
Tot mijn grote verbazing slaat de behandeling enorm goed aan! Ik word fitter dan dat ik lange tijd geweest ben, ik ben minder benauwd en minder vaak benauwd. Langzaam maar zeker durf ik te gaan afbouwen met de prednison. Mijn paars/blauwe wangen met couperose, krijgen langzaam maar zeker een normalere kleur. Mijn piepende hoest verandert gestaag in een productieve hoest. Ik kan ineens weer doorslapen omdat ik niet elke nacht lig te piepen en hoesten van de benauwdheid. Onvoorstelbaar deze progressie.

De longarts was verrast

Uiteraard is mijn ultieme belangstelling gewekt voor deze behandelmethode. Als ik er zoveel baat bij heb, hoeveel andere Q-koortspatiënten of andere chronisch zieken zouden ze kunnen helpen?! Kortom, ik wil hier meer voor kunnen betekenen dus ik neem contact op met het hoofdkantoor van Raymedy. Zij ontwikkelen de apparatuur voor deze behandelingen.

Dit resulteert er in dat ik sinds ongeveer april 2015 word behandeld door Mauk den Boer, directeur van Raymedy en tevens ontwikkelaar van de behandelmethode raymedy. Het is elke keer weer frappant hoe helder de scan vertaalt wat mij mankeert. Vervolgens schrijft Mauk een behandelplan op maat dat ik thuis kan uitvoeren.

Ik kan zelfs de medische progressie meten met de reguliere onderzoeksmethoden in het ziekenhuis. Zo zijn de waarden van mijn longfunctietest zichtbaar en meetbaar verbeterd, zo duidelijk dat zelfs mijn longarts aangenaam verrast is.

Ik zou deze behandelmethode van harte aanbevelen aan een ieder met begrepen en onbegrepen medische klachten en zou graag zien dat de reguliere geneeskunde gebruik zou maken van de uitgebreide mogelijkheden die dit systeem met zich meebrengt. Ik hoop daarentegen een bijdrage te kunnen leveren met mijn persoonlijke verhaal en zo een bijdrage kunnen leveren om andere patiënten een reële kans op herstel te bieden!

   Bel mij voor een afspraak

lijntje

 Torenallee 53   |   5617 BA Eindhoven Strijp-S Eindhoven   |   040 845 17 08   |   receptie@raymedycentrumeindhoven.nl