Over Raymedy Centrum Eindhoven

Mechthild de Leijer heeft al meer dan 40 jaar ervaring in de gezondheidszorg. Zij is begonnen als verpleegkundige – BIG1 geregistreerd – en heeft zich ontwikkeld tot natuurgeneeskundig therapeut. Zij is lid van de beroepsvereniging VBAG2 en Registertherapeut BCZ®3
De gezondheid van mensen, in brede zin, is altijd haar drijfveer geweest. Haar werk als verpleegkundige verschafte haar echter het inzicht dat de reguliere zorg zijn goede kanten maar ook zijn beperkingen heeft, vooral als je kijkt naar het menselijk systeem in zijn geheel. Dat maakte dat zij zich ging verdiepen en opleiden in andere kennisgebieden waaronder voeding, ortomoleculaire geneeskunde, bioresonantie, bewustwording, training, coaching en zelfreflectie.

De interesse in complementaire inzichten bracht Raymedy op haar pad. Sinds 2002 boekt zij met deze methode (voorheen I-Health) ongelooflijk mooie resultaten. Haar achtergrond als verpleegkundige gecombineerd met haar ervaringen met de Raymedy-methode maakt dat Mechthild oprecht gelooft in één gezondheidszorg, waarbij de reguliere en alternatieve aanpak samen optrekken. Met andere woorden, complementaire zorg waarbij meerdere factoren bekeken, gemeten en behandeld worden.

Innovatieve, brede holistische zorg dat is waarvoor ze staat.

Om haar cliënten zo goed mogelijk te kunnen behandelen, houdt ze nieuwe inzichten nauwlettend in de gaten en blijft zij zich voortdurend ontwikkelen, onder andere door intervisies en bijscholingen.

1 Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren.

2 De Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze bewaakt en bevordert de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in Nederland.

3 RBCZ registreert en certificeert beroepsbeoefenaren op hbo-niveau van de complementaire en alternatieve geneeswijzen.