Wat is Raymedy?

De Raymedy methode stelt de oorzaak van uw klachten vast en kan de gezondheid en vitaliteit verbeteren door de lichamelijke en emotionele balans te herstellen. Met recht, een innovatieve manier om aan uw gezondheid te werken. Onderstaand vindt u meer informatie.

Al in 1930 werd vastgesteld dat ieder orgaan, alle lichaamsvloeistoffen, de hormonen, schimmels, virussen, parasieten, wormen, kruiden maar ook geneesmiddelen zijn eigen elektromagnetische frequentiespectrum heeft.

Met de Raymedy methode zijn wij in staat trillingsfrequenties te meten met specifieke apparatuur. Als frequenties te meten zijn, dan zijn ze ook te beïnvloeden. Dat is precies wat er gebeurt!

Hoe ziet uw Raymedy behandeling er uit?

Meten is weten. Daarom meet de therapeut eerst de energiehuishouding van uw lichaam, de disbalans en de blokkades. De meetresultaten geven de belangrijkste aanwijzingen voor een passende behandeling met lichtsignalen, magneetveldtherapie of microstroom.

Meten

Impedantiemeting

Deze weerstandsmeting meet waar uw energiebanen niet goed doorstromen. Al uw  energiebanen beginnen of eindigen in vingers of tenen. Uw therapeut meet op 24 punten: snel, pijnloos en zeer nauwkeurig.

Rapid response thermografie

Door uw lichaam een serie van verschillende signalen aan te bieden en de reactie van uw lichaam te meten, wordt duidelijk welke behandeling het beste bij u past.  Dit gebeurt op basis van uw huidtemperatuur.

Weten: inzicht in uw klacht

De Impedantie meting en de thermografische scans geven precies aan waar uw lichaam op dit moment het beste mee geholpen is. In een half uur tijd is er door inzicht in de oorzaak van de klacht en kan de behandeling starten. Naast de behandeling die uit het onderzoek naar voor komt wordt door de therapeute ook gekeken naar de verbanden tussen:

  • De diagnose van uw arts, uw klachten en uw eigen toelichting op gezondheid en leef- en eetgewoontes.
  • De uitkomsten van de bodyscan: wat vertellen uw energiebanen en de reactie op de thermografische scan.
  • Uw fysieke, emotionele en mentale veerkracht.

U kunt vragen om een uitgebreid persoonlijk rapport van de belangrijkste resultaten van uw meting, de scans en een advies voor de toekomst. Zo krijgt u een goed inzicht in uw eigen energiehuishouding en wat u zelf kunt doen.

Behandelen!

Nu alles in kaart is gebracht, maakt uw therapeut een behandelplan. Dit plan richt  zich op uw klachten, maar betrekt daarbij uw voeding, uw bewegingspatroon, uw vermogen om met spanningen en emoties om te gaan en de informatie over uw energie zoals uit de meridiaanmetingen en de scans blijkt. De behandelingen richten zich op het herstel van belangrijke functies van organen en weefsel door het stimuleren van zwakke functies met behulp van licht en magneetveld. De opeenvolgende behandelingen zijn iedere keer aangepast aan de toestand van dat moment, dus dynamisch en bestaan uit een toepassing van schema’s van verschillende Raymedy’s, allemaal gericht op het herstellen van de balans in het lichaam. De Raymedy software stemt het protocol precies af op uw energetische toestand.

 

Vaak snel resultaat

Na een eerste behandeling merk u meestal direct al een reactie van uw energiesysteem. Verdwijnt je klacht niet al direct  na een eerste behandeling? Dan verdwijnt uw klacht meestal na een paar dagen of anders na meerdere (thuis) behandelingen. Na het behandelplan doet je therapeut een nameting om het effect van de behandeling vast te stellen.

Kom er achter hoe Raymedy werkt:

Uw lichaam geneest en herstelt vanzelf. Als er maar genoeg energie door stroomt.
Met metingen brengen we uw energiebanen in kaart. We helpen u van uw klachten af door je lichaam weer in balans te brengen. 
Dat doet de Raymedy methode  met frequenties van licht, pulserende magneetvelden en microstroom.