Raymedy PsyChi bij Blijvende klachten

Emoties, overtuigingen en gedachten kunnen een behoorlijke negatieve invloed hebben op uw functioneren. Het gaat daarbij vaak om ingrijpende gebeurtenissen die niet voldoende zijn verwerkt, moeizame relaties, maar ook kleine gebeurtenissen die in jonge kinderjaren zijn voorgevallen. Hierdoor kan het zijn dat u zowel fysiek als mentaal met klachten rond loopt.

Negatief naar positief

Raymedy  PsyChi is een behandeling die heel positief werkt bij weerstand tegen veranderingen, stress, negatieve kernovertuigingen, trauma’s, en verslavingen. Het helpt u om met lichaam en geest los te komen van de kernovertuigingen waardoor zowel psychische klachten maar zeker ook lichamelijke klachten aangepakt kunnen worden.

Negatieve kernovertuigingen

PsyChi stelt  u snel en efficiënt in staat de actuele negatieve kernovertuiging te achterhalen, te begrijpen en te verwerken, en weg te halen. Daarna maak u bewust de keuze voor een nieuwe, positief inzicht. De diepgang van PsyChi is met geen enkele behandeling te vergelijken. Reguliere behandelingen zijn werkzaam in de hersenen op de frontale hersenschors.  PsyChi werkt door samenwerking van het spraakcentrum met het zenuwstelsel waardoor de behandeling zich al snel afspelen in een diep onbewuste limbisch systeem, op de plaats waar  de Amygdala zich bevindt. Het limbisch systeem is het gedeelte van de hersenen dat betrokken is bij emoties, geheugen, leren, motivatie, herinneringen en seksueel gedrag.

PsyChi?

De technologie is gebaseerd op biologische principes van de celfysica en resonantie uit de natuurkunde. Essentieel bij PsyChi zijn de weerstandsmetingen en de meetresultaten vormen de belangrijkste aanwijzingen voor het vervolg van de behandeling. De behandeling start met een pijnvrije meting op 24 punten op handen en voeten. Deze meting maakt de emotionele belasting zichtbaar. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van de magneetveld- en lichtsignalen. Belangrijk is dat het  zelfherstellend vermogen van het lichaam geactiveerd wordt.  Raymedy Psychi behandeling door middel van licht en geluid  zorgt er dus voor dat oude belastende informatie vervangen wordt door  nieuwe positieve kernovertuigingen. 

Hoe werkt het dan?

Met de 24-punts meting wordt in enkele minuten zichtbaar gemaakt welke emoties  op dat moment een rol spelen. Hierdoor kan de prioriteit in de behandeling worden bepaald. Met specifieke licht- en magneetsignalen worden kernovertuiging opgespoord en ontdoet u zich hiervan Daarna wordt een nieuwe, positieve kernovertuiging geïntegreerd in uw systeem. Dit zorgt ervoor dat bijna altijd een blijvende verbetering wordt bereikt. Belangrijk is natuurlijk dat u gemotiveerd bent, om het beklemmende verleden en daarmee verbonden angsten, in te ruilen voor een nog onbekende, maar vrije toekomst. Samen met met uw therapeut worden gedragspatronen helder en kunt u ze actief veranderen.

lymbische-systeem
Wanneer PsyChi? 

De Raymedy PsyChi is een geschikte en doeltreffende behandeling als u blijvend problemen heeft, zowel geestelijk als lichamelijk. Problemen door de gevolgen van onder andere

 • Traumatische gebeurtenissen
 • Pijnlijke herinneringen
 • Rouwverwerking problemen
 • Slapeloosheid
 • Nachtmerries
 • Lichamelijke klachten
 • Paniek aanvallen
 • Woede aanvallen
 • Schaamtegevoelens
 • Angsten
 • Fobieën
 • Vliegangst
 • Hoogtevrees
 • Examenangst
 • Spreekangst
 • Plankenkoorts
 • Prestatieangst
 • Chaos in het hoofd

Achtergrond

Waarom is er zo weinig over bekend zult u denken.bewust-en-onbewust
Raymedy PsyChi is een vrij jonge therapie. In samenwerking met Julia Linford, introduceerde Raymedy vanaf februari 2006 in Europa de “Core Belief.”  
De naam core belief staat voor “kernovertuigingen” die in ons systeem ontstaan zijn door mogelijk traumatische ervaringen. Deze overtuigingen geven vaak blijvende verstoringen.

Een “ kernovertuiging” is een onbewust opgeslagen aanname die automatisch tot een bepaalde reactieve denkwijze of vorm van gedrag leidt;  m.a.w.  “ zo ga ik  om met deze informatie”. Dat heb je  al op heel jonge leeftijd bepaald. Destijds heb je  het ontwikkeld om  je zelf te beschermen en om te overleven.  Deze processen spelen zich af in het zogenaamde limbisch systeem van je hersenen.

 

Nora Janssens uit Eindhoven over haar behandeling:

Mijn klachten voor de Raymedy behandeling waren:
Haarprobleem en emotionele problemen. Ik heb 6 behandelingen gehad.

Mijn ervaring met Raymedy:
Een fijne ervaring. Warm ontvangst, luisterend oor en deskundigheid.

Het resultaat van uw behandeling?
Haarprobleem is weg en voel me rustiger en sterker

Bel mij voor een afspraak

De kleine letters
 • De ervaring leert dat 90 {89dfa75d26bc823ed20743976daa020713e6fa2c1617fcfbbc37c6655326bcc1} goede resultaten oplevert!
 • Als je antipsychotica slikt werkt dat vertragend op de behandeling.
 • De behandelingen zijn niet pijnlijk.
 • Het kan zijn dat, bij een enkelvoudig trauma, het probleem in een sessie is opgelost.
 • Soms vraagt een meervoudig complex thema nog    een behandeling.
 • Aanbevolen wordt minimaal twee weken te laten verlopen tussen de behandeling en de nameting.
 • U blijft tijdens de behandeling gewoon bij bewustzijn en aanspreekbaar. Het is geen hypnose! 
 • PsyChi werkt ook  bij traumaverwerking, verslavingsproblematiek en overgewicht.
 • Een PsyChi consult kost € 120,00 . Uw vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis.

lijntje

 Torenallee 53   |   5617 BA Eindhoven Strijp-S Eindhoven   |   040 845 17 08   |   receptie@raymedycentrumeindhoven.nl