Posttraumatische dystrofie

Na een operatie of letsel kan posttraumatische dystrofie ontstaan aan een van de ledematen. Er verschijnt een rood-blauwe verkleuring, zwelling en afwijkende temperatuur.  Mensen ervaren  buitengewone pijn waarvan de ernst meestal niet past bij de ernst van het letsel of de operatie. De pijn wordt erger bij aanraking of beweging.  Spieren en het weefsel er omheen worden zwakker  waardoor ernstig functieverlies kan ontstaan. Als posttraumatische dystrofie  snel wordt ontdekt en behandeld, kan het herstellen zonder restverschijnselen.

De oorzaak

De oorzaak is vaak onbekend, maar het is wel duidelijk dat er meestal meerdere redenen zijn die van invloed kunnen zijn. Meestal begint dit symptomencomplex met snel optredende pijn, die op den duur lang kan aan houden (chronisch wordt). Opvallend is dat de pijn niet overeenkomt met de ernst van het letsel.

Posttraumatische dystrofie & Raymedy

Op de foto’s is de hand  van een dame te zien die geopereerd is vanwege de ziekte van Dupuytren. Zij kwam gelukkig vrij snel na de operatie bij Raymedy centrum Eindhoven terecht. Zo kon vrijwel direct gekeken worden naar de mogelijke oorzaken en invloeden. Een effectief plan  kon opgesteld worden waardoor zij zichzelf d.m.v. een thuisprogramma heeft  kunnen behandelen. In totaal heeft dit 6 weken geduurd.