Aerotoxisch syndroom

Het aerotoxisch syndroom zijn de klachten die veroorzaakt worden door het inademen van vervuilde cabinelucht in een vliegtuig of helikopter. De acute klachten zijn keelklachten, hoesten, tranende ogen, tintelende handen en voeten. De chronische klachten zijn concentratie verlies, vermoeidheid, wazig gevoel in het hoofd, vergeetachtigheid, hoofdpijn, verwarring.

Vaak wordt gezegd dat de oorzaak van deze klachten niet bekend is. Dit is inmiddels echter wetenschappelijk bewezen door Fume events. Het onderzoek laat zien dat er door het inademen van de lucht in een vliegtuig cabine heftige acute en chronische klachten kunnen ontstaan. Zembla heeft in 2017 in twee programma’s ‘Gif in de cockpit’ veel aandacht aan gegeven. De uitzending van Zembla over het Aerotoxisch syndroom is te vinden op http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/412987/Zembla.html

Door een speciale integrale Raymedy behandeling kunnen de klachten aanzienlijk verminderen of zelfs verdwijnen.

Behandelen Aerotoxisch syndroom

Met het behandelen van het Aerotoxisch Syndroom heeft het Raymedy netwerk veel ervaring. De behandeling bestaat uit het toedienen van een combinatie van micro-stroom, licht en pulserende magneetvelden, vitaminen en enzymen. Deze behandelingen brengen weer meetbaar evenwicht in het functioneren van het vegetatieve zenuwgestel. Tegelijkertijd wordt aan voeding, beweging en de emotionele kanten van ziek zijn veel aandacht besteed. De naam van de methode Raymedy is de samenvoeging van twee woorden. Remedie (geneesmiddel, methode die helpt) en ‘ray’ van energie- en informatie golf. Alle leden van het netwerk maken gebruik van dezelfde methode waarin op grensverleggende wijze technologie en medische kennis met traditionele Chinese geneeskunde zijn gecombineerd. Met deze methode zijn tal van chronische klachten en somatisch onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK) wel goed behandelbaar.

De Nederlandse specialisten zijn behalve bij vliegveld Eindhoven ook te vinden vlakbij de vliegvelden Schiphol en Rotterdam. In Duitsland bijvoorbeeld in München, Frankfurt, Hannover en verder bij Luxemburg en in Parijs.