De ziekte van Pfeiffer

De ziekte van Pfeiffer is een infectie door een virus, het Epstein-Barr-virus.  Het lichaam kan heel erg reageren op de aanwezigheid van het virus waardoor enorme vermoeidheid ontstaat. Naast de heftige vermoeidheid heeft men ook keelpijn, koorts en opgezette klieren in de hals hebben.  80% van de mensen zouden dit virus bij zich dragen. Als de hormonen een sterke schommeling ondergaan, bijvoorbeeld de pubertijd dan kan iemand enorme last krijgen van de vermoeidheid. Veel mensen dragen het virus dus bij zich zonder er ooit last van te hebben.  Soms duurt de ziekte langer dan een paar weken maar er zijn ook mensen die er maanden last van hebben.

De oorzaak

De ziekte van pfeiffer of klierkoorts wordt veroorzaakt door het Epstein-Barr-virus. En dit is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Recente inzichten gaan er van uit dat dit virus zich nestelt op bepaalde plaatsen in het lichaam waardoor men jaren last kan hebben van vage klachten.  Dus ook als u niet de vermoeidheid hebt ervaren kunt u het virus bij zich dragen en dit kan dus klachten geven waar uw huisarts niets mee kan aanvangen. Omdat het om een virus gaat zijn er geen medicijnen die u van uw klachten kunnen afhelpen. Helaas.

De ziekte van Pfeiffer en Raymedy

De Raymedy methode heeft een speciale mogelijkheid.  De mogelijkheid om ziektemakers op te sporen. Dus ook een virus is voor de Raymedy Zapscan© niet veilig.  Elke cel heeft een frequentie. Ook een virus heeft een frequentie. Met de Raymedy Zapscan© is deze frequentie op te sporen en te behandelen. Deze behandeling is uniek in zijn soort omdat de Raymedy Zapscan© heel specifiek op je juiste frequentie werkt waardoor er geen bijwerkingen zijn en het virus uiteindelijk met stille trom vertrekt.

Het is niet van belang of u midden in de heftige vermoeidheid zit of dat het al achter de rug is. Met de Raymedy Zapscan© is geen virus meer veilig. Naast de Raymedy Zapscan© wordt er ook gewerkt om het immuunsysteem te versterken. Ook wordt er bekeken of er bepaalde vitamines  dan wel mineralen ontbreken.  Kort maar krachtig: met de Raymedy Zapscan© pakt u de vermoeidheid bij de bron aan en bent u daardoor veel sneller weer fit en gezond.