Q-Koorts 12 wekenplan: werken aan het herstel van uw gezondheid!

Q-koorts is een slopende ziekte die uw leven vreselijk in de war kan gooien. Raymedy biedt een effectieve methode om de bacterie die de ziekte veroorzaakt weg te halen en uw lichaam weer sterk te maken.

Als u langdurig klachten houdt van vermoeidheid gecombineerd met  een scala van andere klachten zoals:

  • nachtzweten
  • terugkerende verkoudheid
  • gewrichts- en spierpijn
  • hoofdpijn
  • geheugenproblemen
  • concentratiestoornissen
  • prikkelbaarheid
  • neerslachtigheid

dan is het Q-koorts 12 wekenplan van Raymedy een uitkomst voor u. De Raymedy methode werkt op het elimineren van de ziekmaker en/of zijn restanten en het verbeteren van het herstellend vermogen van u eigen lichaam.

Wat kan Raymedy voor u  betekenen:

In een traject van 12 weken wordt er gewerkt aan herstel van uw gezondheid.  In eerste instantie wordt de ziekteverwekker (de bacterie heet Coxiella Burnetii) of mogelijke restanten daarvan aangepakt. Vervolgens wordt er gewerkt aan de verbetering van uw energieniveau, vitaliteit en welbevinden. Voor de technische uitleg van de Raymedy methode: https://www.raymedycentrumeindhoven.nl/technische-informatie

Het behandelplan is een richtlijn. Iedereen is anders kan dus anders reageren. Het is mogelijk om in overleg met u het behandelplan aan te passen. Dit is ook van toepassing bij acute Q-koorts. In dit geval wordt er samengewerkt met uw behandelend arts. Uw bevindingen en ervaringen worden tijdens elk consult vastgelegd en met u doorgesproken.

Voorstel procedure:

Week 1: Intake, meting en eerste behandeling

Het eerste consult bij Raymedy centrum Eindhoven bestaat uit een kort intakegesprek met uw behandelend therapeut. In deze eerste meting en behandeling wordt  tevens toestemming gevraagd om u te mogen meten en behandelen. In dit eerste consult wordt er gekeken naar de samenhang tussen de  klachten, uw medische voorgeschiedenis en uw huidige woon-, leef- en werksituatie.

Dankzij energie blijven we in leven. Raymedy meet of de energie in uw lichaam goed verdeeld is. De energie wordt gemeten op 24 punten op handen en voeten. De uitslag van de meting is direct door u  te zien in diverse grafieken. Direct wordt dan gestart met de behandeling door gebruik te maken van lichtsignalen en magneetveld therapie. Hierbij worden frequenties gebruikt die op dat moment voor uw lichaam van belang zijn. Deze frequenties zijn door middel van een thermografiescan opgespoord.


Elke volgende behandeling omvat een analyse met het Raymedy systeem. Hierdoor kunt u niet alleen de verandering van uw gezondheid voelen maar ook inzien in de diverse grafieken. Aanvullend hierop krijgt u eventueel praktische-, en voedingsadviezen.

 Week 2:  Q-koorts scan en zapscan

Tijdens dit consult wordt er een individuele behandeling opgesteld die u thuis gaat gebruiken. Door middel van thermografiescans onderzoeken we op welke frequentie de ziekteverwekker, coxiella Burnetti of restanten daarvan, reageert. Met de benodigde signalen die uw lichaam aangeeft voor dit moment wordt een op u afgestemde thuis behandeling opgesteld.

Voor de thuisbehandeling krijgt u apparatuur mee naar huis. Hiervoor is  Windows computer of laptop nodig. Instructies over het installeren van de software en gebruik van het thuisprogramma krijgt u op dat moment van uw therapeut. Per mail of telefoon kan zij u  gedurende de thuisbehandeling nog aanvulling geven.

Een thuisbehandeling van twee weken betekent dat u  drie keer per week gedurende twee weken u zelf behandelt. In totaal verzorgt u zelf dus 6 behandelingen thuis, waarvoor u de deur dus niet uit hoeft.

Week 4:  Zapscan en een scan voor u in relatie tot uw klachten op dat moment

Om de voortgang van het herstel te bepalen wordt u opnieuw gemeten en wordt er een scan gemaakt om de frequenties te bepalen van de restanten ziekteverwekker op dat moment. Een tweede sessie thuisbehandelingen volgt: twee weken thuisbehandeling zoals beschreven in week twee.

Week 6: Zapscan en een scan voor u in relatie tot uw klachten op dat moment

Opnieuw vindt er een meting en een scan plaats. Een scan om de frequenties te bepalen van de restanten ziekteverwekker voor de volgende serie.  We meten welke signalen nodig zijn voor verbetering van uw energieniveau, vitaliteit en welbevinden. Bijvoorbeeld eventuele extra vitamines en mineralen die nodig zijn ter ondersteuning. Een derde sessie thuisbehandelingen: twee weken thuisbehandeling.

Week 8:  wat is er verder nodig

De meting, een nieuwe scan en uw klachten van dat moment bepalen wat er nodig is om verder te gaan. Is de ziekmaker verdwenen en kan er worden begonnen met opbouwen of is een vierder sessie thuisbehandelingen nodig?  Door middel van een scan wordt bekeken  welke voedingsmiddelen belastend zijn en welke vitaminen en mineralen nodig zijn voor de opbouw naar een gezond goed werkend lichaam.  Indien nodig worden ook emotionele zorgvragen beantwoord.

Week 9:  Hoe staat het er voor en is er psychische ondersteuning nodig?

Het kan zijn dat het gebrek aan erkenning en herkenning van uw klachten kunnen leiden tot veel eenzaamheid en frustratie en verdriet. Dit onderdeel van het traject maakt dat het geheel wat makkelijker voor u kan worden.

Hoe werkt PsyChi?

Met de meting wordt in enkele minuten zichtbaar gemaakt welke emoties een rol spelen, zodat de prioriteit in de behandeling kan worden bepaald. Met specifieke licht- en magneetsignalen wordt de verwerking van deze emoties gestimuleerd, waardoor de emotionele balans verbetert. Dit geeft vrijwel altijd een blijvende verbetering van de emotionele balans. De behandeling vindt meestal in stilte plaats. Deze behandeling werkt  drie weken door.

Week 12: Stabiliseren en evaluatie

Inmiddels bent u bekend met de metingen en de scans, ook deze keer wordt er gemeten, gescand en geanalyseerd. Samen worden de meetgegevens vergeleken van het traject bekeken en wordt bepaald hoe uw voortgang is.

De ervaring leert dat de behandelingen voldoende zijn geweest voor het moment en dat u hiermee verder kan. Mocht het zijn dat u wel verbetering voelt maar dat er nog een aantal behandelingen nodig zijn dan stemmen we dit af.  Het komt zelden voor, maar het kan zijn dat u onvoldoende verbetering voelt. Als dit het geval is gaan we samen op zoek naar een arts of therapeut die u wel verder kan helpen.

Kosten en vergoeding:

De kosten van de behandeling  per consult afgerekend. Mocht u sneller herstellen dan gepland dan is dat prettig natuurlijk. De ervaring leert inmiddels dat meer behandelingen in het geval van Q-koorts niet nodig zijn.

Indicatie kosten
Indicatie vergoeding
Intake, meten en behandelen
89,-
45,-
Consult
89,-
45,-
Thuis 2 x 50,-
100,-
90,-
Consult
89,-
45,-
Thuis 2 x 50,-
100,-
90,-
Psy-Chi
120,-
45,-
Consult
89,-
45,-
Totale kosten
676,-
450,-

Behandelingen worden veelal vergoed vanuit de aanvullende verzekering op uw zorgverzekering. Het is verstandig hier uw (aanvullende) polisvoorwaarden op na te slaan.

Client ervaring

Suus, Boxtel: altijd moe

Klacht(en) voor de Raymedy behandeling was/waren:
Ik was al jarenlang erg moe. Met erge ups en downs, na lang zoeken en meerder behandelingen is Claudia er toch achtergekomen…
Ik had blijkbaar al jaren q-koorts.
Ik heb 8 behandelingen gehad.

Mijn ervaring met Raymedy:
Heel erg fijn, de behandeling zelf is heel relaxed. En door de behandelingen heen ga je echt verschil merken. Ook top dat je je zelf thuis verder kunt behandelen.

Het resultaat van uw behandeling?
Uiteindelijk bleek ik al jaren q-koorts te hebben gehad. Dat heb ik thuis verder behandeld, ik heb nooit meer van die extreme erge vermoeide dagen gehad. Echt een wereld van verschil.
Ook een heel groot voordeel, had altijd ontzettend vermoeide voeten en benen. Waardoor ik altijd steunkousen droeg, die heb ik sindsdien nooit meer aan gehad. Geweldig!